Hur ofta slänger man en kokbok. Aldrig

Under åren har man samlat på sig ett antal kokböcker. Mer eller mindre bra. Här kommer min samlade kollektion för intressant hungrande matlagning. Ingen närmare presentation behövs tror jag.
Uppdaterar kontinuerligt har ca 50 böcker.